Σύστημα αποθήκευσης πράσινης ενέργειας για την κατασκευή του τοπίου «Ζώνη και Δρόμος».

22-11-2023

energy systems

Η 10η επέτειος της Πρωτοβουλίας Ζώνη και Δρόμος. Την τελευταία δεκαετία, η Κίνα έχει συνεργαστεί με άλλες χώρες Ζώνη και Δρόμος και διεθνείς οργανισμούς για τη δημιουργία μηχανισμών συνεργασίαςηλιακά συστήματα ενέργειας και ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Σήμερα, η έννοια της πράσινης ανάπτυξης κερδίζει συνεχώς δημοτικότητα, οι διεθνείς πλατφόρμες συνεργασίας βελτιώνονται συνεχώς και οι πρακτικές πρωτοβουλίες συνεργασίας βαθαίνουν συνεχώς, τα έργα συνεργασίας στους τομείς της πράσινης υποδομής, της πράσινης ενέργειας, των πράσινων μεταφορών και της πράσινης χρηματοδότησης αλλάζουν από το όραμα στην πραγματικότητα."Το πράσινο γίνεται φωτεινό υπόβαθρο για την πρωτοβουλία «Ζώνη και Δρόμος»,"δήλωσε ο διευθυντής του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας στο Υπουργείο Οικολογίας και Περιβάλλοντος."Στο μέλλον, η Κίνα θα συνεχίσει να γυαλίζει την πράσινη επαγγελματική της κάρτα «Ζώνη και Δρόμος», να μοιράζεται την πράσινη ενέργεια της Κίναςσύστημα παραγωγής ενέργειας αποθήκευσηςαναπτυξιακό σχέδιο με τις χώρες συν-κατασκευής.


Η σχεδιαστική απόδοση του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βελτιώνεται συνεχώς

power generation system

Το πράσινο, γεμάτο ζωντάνια, σύμβολο ζωής, είναι η βάση για το χτίσιμο"Ζώνη και Δρόμος". Προς το παρόν, η παγκόσμια μετάβαση με χαμηλές εκπομπές άνθρακα στην πράσινη ενέργεια έχει γίνει μια διεθνής τάση, η πράσινη, χαμηλές εκπομπές άνθρακα, εξοικονόμησης ενέργειας, βιώσιμη ανάπτυξη χρειάζεται τη διεθνή κοινότητα να συγκεντρώσει και να ενώσει τις δυνάμεις της. Η από κοινού οικοδόμηση ενός Πράσινου Δρόμου του Μεταξιού είναι ένα σημαντικό μέτρο για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και της ανάπτυξης χαμηλών εκπομπών άνθρακα στις αναπτυσσόμενες χώρες και την οικοδόμηση ενός καθαρού και όμορφου κόσμου. Με γνώμονα την έννοια της πράσινης ανάπτυξης, οι χώρες μας έχουν μάθει η μία από την άλλη και εργάστηκαν χέρι-χέρι για να εμβαθύνουν την επικοινωνία και τις ανταλλαγές και πέτυχαν καρποφόρα αποτελέσματα στην πρακτική συνεργασία.

Πολλοί διεθνείς ηγέτες στο φόρουμ είπαν ότι οι Κινέζοι"Ζώνη και Δρόμος"πρωτοβουλία έφερε ευκαιρίες στον κόσμο και ήλπιζε ότι η"Πράσινος δρόμος του μεταξιού"θα συνεισφέρει περισσότερο στην παγκόσμια οικολογική προστασία και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Βιώσιμης Ενέργειας για όλους και ειδικός εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έχει εκθέσει το όραμά του για ένα πράσινο"Ζώνη και Δρόμος".

Κτίριο α"Πράσινη ζώνη και δρόμος"σύμφωνα με τη διεθνή τάση ανάπτυξης χαμηλών εκπομπών άνθρακα της πράσινης ενέργειας, της πράσινης"Ζώνη και Δρόμος"την τελευταία δεκαετία έχει επιτύχει καρποφόρα αποτελέσματα. Σύμφωνα με το 2023, από τον Αύγουστο, η Κίνα είχε υπογράψει περισσότερα από 200"Ζώνη και Δρόμος"έγγραφα συνεργασίας με περισσότερες από 150 χώρες και 30 διεθνείς οργανισμούς, η οικοδόμηση ενός Πράσινου Δρόμου του Μεταξιού είναι ένα σημαντικό μέρος της. Υπέγραψε συμφωνίες περιβαλλοντικής συνεργασίας με περισσότερες από 30 χώρες και διεθνείς οργανισμούς και ξεκίνησε το"Ζώνη και Δρόμος"Πρωτοβουλία Πράσινος Ανάπτυξη Συνεταιρισμός με 31 χώρες, με περισσότερους από 150 εταίρους σε περισσότερες από 40 χώρες, ο διεθνής συνασπισμός για"Ζώνη και Δρόμος"πράσινη ανάπτυξη και"Ζώνη και Δρόμος"ενεργειακές συνεργασίες σε 32 χώρες, έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα για Πράσινη Ανταλλαγή και συνεργασία.

Σε μια κεντρική ομιλία στο φόρουμ, οι ηγέτες της χώρας δήλωσαν ότι στα 10 χρόνια από τότε που παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία Ζώνη και Δρόμος, η Κίνα πάντα υποστήριζε την ιδέα μιας κοινότητας με κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα, θα κάνουμε συνεργασία για την οικολογική πρόοδο αποτελεί σημαντικό μέρος των κοινών προσπαθειών μας Ζώνη και Δρόμος και συνεχίζουμε να προάγουμε την ανάπτυξη του Ζώνη και Δρόμος Πράσινοςενεργειακό σύστημα.

Προκειμένου να επιταχυνθεί η κατασκευή του πράσινου"Ζώνη και Δρόμος", η χώρα μας ενισχύει τον σχεδιασμό ανώτατου επιπέδου. Η κινεζική κυβέρνηση έχει εκδώσει μια σειρά από έγγραφα καθοδήγησης πολιτικής, μεταξύ των οποίων"Οδηγίες για την προώθηση της πράσινης ζώνης και δρόμου"και"Οδηγίες για την από κοινού οικοδόμηση Πράσινης Ζώνης και Δρόμου", αποσαφηνίστηκαν η γενική σκέψη, οι συγκεκριμένοι στόχοι σχεδιασμού και τα βασικά καθήκοντα για την κατασκευή της Πράσινης Ζώνης και Δρόμου. Υποβλήθηκε επίσης το χρονοδιάγραμμα και ο οδικός χάρτης για την κατασκευή της Πράσινης Ζώνης και Δρόμου για την τρέχουσα και μελλοντική περίοδο. Huang Runqiu είπε ότι στο μέλλον, το"Ζώνη και Δρόμος του Ζώνη και Δρόμος"ανταλλαγή οικολογικών και περιβαλλοντικών ταλέντων θα υλοποιηθεί μέσω δραστηριοτήτων όπως η"Συνέδριο Πράσινος Καινοτομία"και το"Περιήγηση Πράσινος Μετάξι Δρόμος", ο διάλογος πολιτικής και η ανταλλαγή εμπειριών θα διεξαχθούν σε βασικούς τομείς όπως οι πράσινες υποδομές, η πράσινη ενέργεια και το πράσινοηλιακά συστήματα παραγωγήςστην πράσινη ενέργεια Ζώνη και Δρόμος και ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα.


Κτίριο"Ζώνη και Δρόμος"διεθνής ανάπτυξη πράσινης ενέργειας


green energy

Θα ξεκινήσουμε μια πλατφόρμα υπηρεσιών μεγάλων δεδομένων Ζώνη και Δρόμος για την οικολογική και περιβαλλοντική προστασία, θα εφαρμόσουμε το σχέδιο απεσταλμένου της πράσινης ενέργειας και το σχέδιο συνεργασίας Ζώνη και Δρόμος Νότος-Νότος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ... Προώθηση της ανάπτυξης διεθνούς συναίνεσης και κοινής δράσης στο πράσινοενεργειακά συστήματα. ... την τελευταία δεκαετία, η Κίνα εργάζεται ενεργά με χώρες κατά μήκος των διαδρομών για την οικοδόμηση μιας πράσινης ενέργειας"Ζώνη και Δρόμος", και μια στενότερη συνεργασία για την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας βρίσκεται υπό κατασκευή . Ο εκπρόσωπος είπε ότι, βασιζόμενοι στις υπάρχουσες πλατφόρμες, θα εφαρμόσουμε τα αποτελέσματα του"Ζώνη και Δρόμος"Η πρωτοβουλία του Πεκίνου για την Πράσινη Ανάπτυξη και την Πράσινη Αναπτυξιακή Επενδυτική και Χρηματοδοτική Συνεργασία που θα ξεκινήσει σε αυτό το φόρουμ, για να βοηθήσει στη δημιουργία της ενδογενούς κινητήριας δύναμης και ικανότητας για πράσινη ανάπτυξη στη χώρα.

Η πρακτική συνεργασία μεταξύ της Πράσινος Ζώνη και Δρόμος βαθαίνει καθώς ενισχύεται ο σχεδιασμός ανώτατου επιπέδου και οι συνεργασίες για την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας γίνονται πιο στενές. Η Κίνα έχει υπογράψει 46 έγγραφα συνεργασίας για την κλιματική αλλαγή με 39 αναπτυσσόμενες χώρες. Οι ηγέτες τόνισαν ότι στο μέλλον, η υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η κατασκευή ζωνών επίδειξης χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα ενισχυθεί περαιτέρω στο μέτρο του δυνατού, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, τον καινοτόμο σχεδιασμό για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τα έργα προσαρμογής θα εμπλουτίσουν τη μορφή και το περιεχόμενο της ανάπτυξης ικανοτήτων και θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στη δύναμη της Κίνας στην παγκόσμια διακυβέρνηση του κλίματος.

Η συνδιακυβέρνηση του περιβάλλοντος συμβάλλει στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες της Κεντρικής Ασίας

 

Η Θάλασσα της Αράλης, που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρασίας στα βόρεια της ερήμου της Κεντρικής Ασίας, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής Ασίας και το βόρειο Αφγανιστάν. Τις τελευταίες δεκαετίες, με την κλιματική αλλαγή και την αυξανόμενη ένταση και κλίμακα των ανθρώπινων οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, το οικολογικό περιβάλλον της λεκάνης απορροής του ποταμού της Αράλης έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές και η λεκάνη απορροής του ποταμού της Αράλης έχει συρρικνωθεί σε μεγάλες περιοχές, με αποτέλεσμα μια οικολογική κρίση.

Η εταιρεία μας αναπτύσσει τοηλιακή αντλία νερού Το προϊόν συμμορφώνεται με το εθνικό πρότυπο εξέτασης για χρήση, σε αυτήν την άρδευση, συμμετέχει ενεργά η παροχή εξοπλισμού γεωργικής σκηνής.

energy systemshttp://www.raktopsolar.com/προϊόν/dc-βαθύς-Καλά-ηλιακός-κατάδυτος-νερό-αντλία


"Η αποξήρανση της Θάλασσας της Αράλης δημιούργησε μια νέα έρημο, την «Αραλκούμ» (η έρημο της Θάλασσας της Αράλης), που καλύπτει μια έκταση περίπου 5 εκταρίων στον πρώην βυθό της λίμνης, παράγοντας περίπου 100 εκατομμύρια τόνους τοξικής σκόνης αλατιού κάθε χρόνο, μια οικολογική καταστροφή χωρίς προηγούμενο. στην ανθρώπινη ιστορία. Η προκύπτουσα ερημοποίηση, η αλάτωση και η απώλεια της βιοποικιλότητας είχαν σοβαρές επιπτώσεις στο οικολογικό περιβάλλον, τη ζωή και την υγεία, καθώς και την κοινωνική οικονομία των χωρών της Κεντρικής Ασίας, και έχουν επηρεάσει γειτονικές περιοχές,"Ο Ζανγκ Γιουανμίνγκ, διευθυντής του Ινστιτούτου Οικολογίας και Γεωγραφίας Σιντζιάνγκ στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, είπε στους Χρηματοοικονομική Φορές, που ασχολούνται με τα οικολογικά προβλήματα της Θάλασσας της Αράλης. και τα κατώφλια προστασίας του περιβάλλοντος, η αξιολόγηση της ασφάλειας των οικολογικών υδάτων και ο εντοπισμός κινδύνου, οι διαδικασίες υποβάθμισης του οικοσυστήματος και οι βασικοί παράγοντες, τα πιο σημαντικά είναι η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και η διαχείριση του αλατούχου-αλκαλικού εδάφους.

Είναι κατανοητό ότι το σχέδιο δράσης θα δημιουργήσει έναν μηχανισμό διαλόγου μεταξύ των ηγετών επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων Κίνας-Κεντρικής Ασίας, οικοδομώντας από κοινού ένα"Κέντρο Έρευνας &αμπέραζ; Ανάπτυξης και Επίδειξης Καινοτομίας και Τεχνολογίας Πράσινος Aral Θάλασσα", και εκκινούν από κοινού ένα"Διεθνές Μεγάλο Επιστημονικό Σχέδιο για την Οικολογική Διακυβέρνηση της Θάλασσας της Αράλης"Ταυτόχρονα, τα κοινά εργαστήρια και οι σταθμοί πεδίου θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω για την προώθηση της κατασκευής της πλατφόρμας και την ενίσχυση της εκπαίδευσης ταλέντων, για την εκπαίδευση ενός αριθμού επιστημονικού και τεχνολογικού προσωπικού στη γεωργία εξοικονόμησης νερού, τη διαχείριση φυσικών πόρων, τα αλατούχα -Διαχείριση αλκαλικής γης, έλεγχος ερημοποίησης και άλλα πεδία για την περιοχή της Κεντρικής Ασίας κάθε χρόνο. Ελπίζουν να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφερειακής πράσινης ενέργειας μέσω μιας σειράς πράσινων επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Η προστασία και η διαχείριση του οικολογικού περιβάλλοντος ήταν ανέκαθεν σημαντικό μέρος της κοινής κατασκευής του"Ζώνη και Δρόμος". Από το 2017"Ζώνη και Δρόμος"σχέδιο συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος στη Διακήρυξη του Σιάν της Συνόδου Κορυφής Κίνας-Κεντρικής Ασίας, που ήταν το 2023 τον Μάιο, και τώρα, με την έναρξη του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της Πράσινης Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Κεντρική Ασία, η πορεία για την Κίνα και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας να χτίσουν από κοινού Πράσινος Ζώνη και Δρόμος γίνεται πιο σαφής και ο μηχανισμός πιο ώριμος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί οικολογική και τεχνολογική συνεργασία, από κοινού αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης της θάλασσας Aral, καταπολέμηση της ερημοποίησης και ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενέργεια για να εισάγει συνεχώς νέα ορμή.


Η 10η επέτειος του"Πράσινος Εξουσία Ζώνη και Δρόμος"έχει αποφέρει καρποφόρα αποτελέσματα


power generation system


Πράσινη ενέργεια"Ζώνη και Δρόμος"είναι μια σημαντική πρακτική του"Το σχέδιο της Κίνας και η παγκόσμια διακυβέρνηση". Έχει επίσης γίνει ένα μέσο για την εφαρμογή της παγκόσμιας αναπτυξιακής πρωτοβουλίας, της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια και της Πρωτοβουλίας Παγκόσμιου Πολιτισμού, είναι ένας σημαντικός φορέας για την οικοδόμηση της κοινότητας της ανθρώπινης και φυσικής ζωής.

"Ζώνη και Δρόμος"Η συνεργασία για την πράσινη ενέργεια προωθεί αποτελεσματικά την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ο μεγαλύτερος κινεζικής κατασκευής ηλιακός σταθμός στον κόσμο άνοιξε την περασμένη εβδομάδα στην έρημο 50 χιλιόμετρα νότια του Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ως ένα από τα πιο προηγμέναηλιακή ενέργειαεργοστάσια στον κόσμο, το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής Ελ Ντάφρα θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε 160.000 τοπικά νοικοκυριά αφού τεθεί σε λειτουργία, βοηθώντας το Άμπου Ντάμπι να μειώσει τον άνθρακα κατά 2,4 εκατομμύρια τόνους ετησίως, αυξάνοντας το μερίδιο της καθαρής ενέργειας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα των ΗΑΕ κατά περισσότερο από 13 τοις εκατό.

Οι κινεζικές εταιρείες συμμετέχουν επίσης βαθιά στην πράσινη ανάπτυξη Ζώνη και Δρόμος. Οι εταιρείες όχι μόνο συμβάλλουν θετικά στη συντονισμένη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της χώρας υποδοχής, αλλά ανοίγουν επίσης νέους χώρους για τη συνεργασία Ζώνη και Δρόμος. Την παραμονή του τρίτου"Ζώνη και Δρόμος"Διεθνές Φόρουμ Συνεργασίας στις 16 Οκτωβρίου, η κινεζική εταιρεία Χουάν Tai Ενέργεια και το Ουζμπεκιστάν υπέγραψαν επιτυχώς Συμφωνία Αγοράς Ενέργειας (ΟΛΠ) για έργα αιολικής ενέργειας 500 MW, αυτή είναι η πρώτη συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας του Ουζμπεκιστάν σε ρενμίνμπι. Η εταιρεία μας μειώνει το κόστος τουσύστημα παραγωγής ηλιακής ενέργειας, η οποία συμβάλλει στην παροχή πιο προσιτής πράσινης ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειαςσταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, θα ήταν μια χρήσιμη προσπάθεια από τις κινεζικές εταιρείες να προωθήσουν τη διεθνοποίηση του ρενμίνμπι κάθε τομέα.

green energy


Αποκτήστε την τελευταία τιμή; Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν (εντός 12 ωρών)

Πολιτική απορρήτου